FOCUS biedt structuur, overzicht en handvatten

Focus is ontstaan vanuit mijn passie. Mensen en hun drijfveren hebben mijn aandacht, vanuit oprechte interesse luister ik, geef ik terug en vraag door. Juist ook in mijn persoonlijke omgeving help ik mensen vooruit door op kritische, persoonlijke betrokken wijze écht met aandacht naar ze te luisteren, vragen te stellen en te begrijpen wat zij willen. Dit alles om hen inzicht te verschaffen hoe zij in beweging kunnen komen om hun doelen te bereiken. Deze doelen zijn voor iedereen anders, daar ligt de uitdaging.

Heb je focus dan is de weg om je doel te behalen veelal bekend. Dit betekent niet dat het makkelijk is maar door focus leer je te doen wat je moet doen, ook als is het behalen van het doel niet altijd op een eenvoudige wijze. Dit is waar ik er voor jou ben als sparringpartner of als coach, net waar jij behoefte aan hebt. Ik ga graag met jou aan de slag om je inzicht te geven en je te helpen in beweging te komen door het aanbrengen van focus. Mijn werkwijze kenmerkt zich door de volgende aanpak. Allereerst voeren we een kort en vrijblijvend kennismakingsgesprek, als de klik er is en het voelt goed dan maken we een vervolgafspraak voor de intake waarbij je jouw verhaal en hulpvraag uitgebreid kunt toelichten. Na de intake ontvang je een plan van aanpak waarmee we aan de slag kunnen in de gesprekken.

Sparringpartner

FOCUS heeft als doel om op persoonlijke en doortastende wijze ondernemers, mensen en ondernemingen te begeleiden om hun FOCUS vast te stellen, te (be-)houden of terug te krijgen. Want door focus te hebben ben je in staat om in beweging te komen, doelen te halen en dingen ‘anders’ te doen. Door te observeren, gesprekken te voeren, kritische vragen te stellen, te spiegelen met de werkelijkheid en inzicht te geven ben ik in staat ondernemers en teams in beweging te krijgen om hun doelen te bereiken. Daarbij vertel ik je niet hoe ik vind dat je het moet doen, maar ik stel je vragen om inzicht te verschaffen zodat jij of je teams zélf inzien waar het probleem of de oplossing ligt. Vervolgens geef ik je desgewenst een kort advies, stel doelen met je vast die ik verwerk in een plan van aanpak. Uiteraard kan ik je ook helpen met de uitvoering van dit plan van aanpak maar dat is stap twee.

Coach

Als coach vanuit FOCUS leg ik graag mijn pad naast dat van jou om vanuit die basis zonder oordeel, vanuit vertrouwen en met respect jou inzicht te bieden in jouw hulpvraag. Door te observeren, goed te luisteren en het plan van aanpak af te stemmen op jouw individuele wensen bied ik jou inzicht en ben je in staat om vanuit jezelf beweging en ontwikkeling te creëren. Dit leidt tot succes, plezier en levensgeluk. Als coach bied ik je geen antwoorden en oplossingen maar ik leer je deze zelf te ontdekken en in te zetten. Ik ben tevens aangesloten bij de Nederlandse Orde voor Beroepscoaches (NOBCO).

Persoonlijke coaching
Relatiecoaching
Life coaching
Team coaching
Workshops & trainingen

Projectmanagement
Interim management
Praktisch aan de slag
Monitoring plan van aanpak
Workshops & trainingen

Doelen stellen
Sparringpartner
Overzicht creëren
Time management
Kritische vragen stellen
Oplossingsgericht te werk gaan