In deze privacyverklaring geef ik aan welke gegevens ik van jou vraag en hoe ik deze gegevens gebruik.

FOCUS, gevestigd aan Henri Dunantstraat 7, 3263 SG Oud-Beijerland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.mcsfocus.nl
Henri Dunantstraat 7
3263 SG  Oud-Beijerland
+31623880840

Martine Clements Sparreboom is Functionaris Gegevensbescherming van FOCUS. Zij is te bereiken via martine@mcsfocus.nl.

Persoonsgegevens die ik verwerk
FOCUS verwerkt jouw persoonsgegevens, doordat je gebruikmaakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier op mijn website in te vullen, in gesprekken, correspondentie en telefonisch.
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Gesprekken via beeldbellen met Jitsi in een beveiligde ruimte op mijn website

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
FOCUS verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Voor het afhandelen van jouw betaling.
– Om diensten aan je te kunnen leveren.
– Voor het verzenden van ansichtmotivatiekaarten, nieuwsbrief of mailing per post
– Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten.
– FOCUS analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
FOCUS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Focus) tussen zit. FOCUS gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Verklaring getekend met Google
Als verwerkingsverantwoordelijke van jouw gegevens heb ik bij de verwerker Google de verklaring getekend dat zij verantwoordelijk en netjes omgaan met jouw gegevens.

Bewaren van je persoonsgegevens
FOCUS bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
FOCUS verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
FOCUS gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

FOCUS gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je doen door mij te mailen met het verzoek om jouw persoonsgegevens of het resultaat van onze samenwerking (adviezen, actielijsten, teksten en eventueel foto’s) te verwijderen uit mijn CRM-systeem en archief. Na ontvangst van je mail zal ik dit binnen 21 dagen doen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
FOCUS neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij op via martine@mcsfocus.nl

Tot slot
Wij staan open voor vragen, op- en/of aanmerkingen op deze privacyverklaring. Neem hiervoor contact met ons op via martine@mcsfocus.nl